Varför brinner du för ditt arbete?

Att finna sitt ” Varför ” är viktig del i arbetet.

Varför brinner du för ditt arbete? Vilket mål har du med ditt varför? Varför känner du glädjen varje dag med ditt arbetet? Varför tror du på det du gör?

Tänk på ditt varför och se vad som kom fram med det

Är ditt varför för att du vill uppnå något speciellt?

Och kom ihåg att alltid fira dina framgångar. Det ger också mer inspiration att vilja uppnå sitt varför

Simon Sinek pratar om just ” Varför ”

En väldigt bra video som ger möjlighet att se sitt varför